Brevikskonfirmanter 2013

Dette er en FB gruppe for deg som følger konfirmantundervisningen i Brevik menighet (Den norske kirke) skoleåret 2012/2013. Foresatte bør også være medlem av denne gruppen.

- Her du finner informasjon fortløpende gjennom hele konfirmasjonsåret.
- Og det er her du kjapt kanskje kan få svar på alt du lurer på.