Lớp 12a6 Trưng vương quy nhơn ers-97

Là nơi member của lớp 12A6 giao lưu, chém gió về vấn đề học tập, thể thao, giải trí ^_^

Tags: lớp 12a6 trưng vương quy nhơn ers-97