D6 Thăng Long highschool (we belong together <3)

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
『•••••---***&&&***---•••••『
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
thành công thành công đại thành công
『•••••---***&&&***---•••••『
study!!!! all for the future :* ♥ ^_^