Chém gió Hà Tĩnh

Dù bạn là ai bạn ở đâu nếu có cùng sở thích những bài thơ những câu chuyện cười của người hà tĩnh . Thì hãy đồng hành cùng chúng tôi , Người hà tĩnh dù đi đâu vẫn còn duyên nợ