furulia ongane i gadå verdalen klepp

for de som er oppvokst i en bakke med stengsel i enden

Tags: furulia ongane i gadå verdalen klepp