Lunds Nations Studentbostadshus

Detta är en grupp för alla som bor på Lunds Nations Studentbostadshus och här kommer finnas information om huset och vad som händer.

Husförmännen kommer att lägga ut nyheter och annan information som vanligtvis endast går genom korridorsförmannen även här så att alla lätt kan ta del av den.