Lellen till Facebook

Lellen säger sig inte behöva facebook. Men facebook behöver sannerligen Lellen. Så alla ni vars hjärta bankar för facebook och Lellen, gör era röster hörda.
Tillsammans är vi starkare!