Karusel Fest Čačak

Asocijacija za umetnost i kulturu "Karusel"/ Festival Karusel
Dušan Darijević - predsednik Udruženja, osnivac i umetnički direktor Festivala
Tamara Jovanović - sekretar Udruženja i PR festivala
http://karuselfest.org/