Iyangihlupha lento, uhlushwa yini?

Iyangihlupha
lento, yenzelwa ukuthi sizazi izinto ezikuhluphayo, khuluma ngazo khona
uzosizakala, kodwa inhlamba ayithukwa, le group eyethu sonke.so ke tell us uhlushwa yini?