Närpes Gymnasiums studenter år 2009

Ja fick tydligen i uppgift ti si till så att allihop från våran årskurs fylldär i hande 40-års matriklin å så tänkt ja att e samtidit kan va bra ti hav en sid ifall vi vill ha nain klassträff elå na anna trevlit naon gang.
Simon