Hotell & Restaurang-Personal & Service

# Skapa Kontakter.
# Ställ frågor.
# Jobb erbjudande.
# Diskutera med varandra.
# Och så mycket mer.

En grupp för alla,välkomna in fler så har vi större möjligheter!