Viking tasikmalaya

Hamputen nya lur pami fosting dina grup ie bahasa na tt kenging kalarasar..!
Buktiken bahwa VIKING BOBOTOH
-nyantri
-sopan
-santun
-nyakola
-darewasa
#jeng_sajaba_na
.
.
.
#harap_kerja_sama_na