Chippendales

Chippendales kjæm t tr.heim 12 sept nånn av dåkk som vil hyv dåkk me lamme mæ å Jessica??