Hadara

היום זה מתחיל!!!
"ישראל שלאחר המחאה החברתית - מה השתנה, מה צריך להשתנות ולמה?"
הרצאת פתיחה מעולה של פרופסור יוסי יונה.
ההרצאה תחל בשעה 20:00 בדיוק ב"נתיב" - מרכז צעירים,
רח' הנשיא 15, חדרה.
הכניסה חופשית!!!