Te Ataarangi ki Te Tau Ihu 2013 Tuara me te Tinana

te reo tip 75: using 'e' when counting. Use 'e' for numbers 2-9. For kotahi and tekau (and above), you do not use 'e'. Sample phone number: 021 123 4561 E kore, e rua, kotahi, kotahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, kotahi. Also: Te tau kotahi mano, e waru rau, e whā tekau.
1840.