Orando por Japón,Praying for Japan, 日本のために祈っています

Orando por Japón, es un grupo que busca ser respuesta al corazón de Dios por esta nación...Praying for Japan is a group who wants to be an answer for the heart of God for this nation...