-DE' BORNEO- 139/1

bagi mengelakkan ketidak fahaman kepada budak sabah no bahasa lain selain bm,and bi k

Tags: -de' borneo- 139/1