Hội Kiếm Gift Card Itunes FeaturePoints Trên Iphone , Ipad

Hướng dẫn kiếm $$$ Gift Card trong tài khoản Itunes
Mời các bạn tham khảo tại đây : http://bmt7.vn/forum/showthread.php?t=373230
Video Hướng dẫn :
http://www.youtube.com/watch?v=jpjLpwN-xe8&feature=youtu.be