GAL "Calafat"

Organism ce gestioneaza fonduri FEADR pentru microregiunea "Calafat" (20 localitati - 19 din S-V jud. Dolj + 1 din jud. Mehedinti).
Parteneriat public-privat ce implementeaza conceptul LEADER cu obiectiv - cresterea nivelului de trai al locuitorilor zonei.