Tønsberg Fallskjermklubb

Informasjon om feltet, bilder, videoer, arrangement o.l. kommer på Tønsberg fallskjerm sin facebook side: https://www.facebook.com/tonsbergfallskjermklubb

Denne gruppen er for medlemer av Tønsberg fallskjermblubb. Her kan man legge ut informasjon om rigger til slags/lån, transport til feltet, tips, linker osv