peshasaziya Zakho

{Xer~Hatn~Bo~Groupe}

{Peshaziya~Zakho}

{Hivit~Km~Rezgrtn~Habit}

Tags: peshasaziya zakho