I-Linköping

Det här är en grupp för alla som studerar Industriell ekonomi på LiU. Gruppen är till för att underlätta kommunikationen över klassernas och årskursernas gränser! Reklam för företagsevenemang är ej tillåtet och kommer följaktligen raderas. Undantag gäller i-sektionens föreningar och utskott vilka har tillåtelse att posta information knutna till deras event.