Xây dựng lại SVTH.NET

Sau hàng loạt sự kiện đã xảy ra với anh em SVTH, thiết nghĩ cần phải vực dậy hoạt động của SVTH.net để mở lại sân chơi cho chính chúng ta. Mọi người hãy cùng chung tay đóng góp ý kiến về một SVTH.net ver 2 nhé !