Vedomá žena

Ženy, ako sa vám darí znovuobjaviť Vedomú Ženu vo vás? Čo všetko už o nej vieme? Píšte, zdieľajte, komentujte. Táto skupina je pripravená podporiť vás