*BATAK NABURJU*

Marsada rohama hita saluhutna,,, unang adong na marbadai d group on,,alana sada do hita di dame ni Tuhan i,,
unang adong na mambaen postingan na bersifat negatif(porno)
molo adong na mambaen postingan negatif,,, ittor d blokir sian group on,!!
Horas,,ma dihita,,,hala batak!!