_gJa0_Lưu_kẾt_bẠn_Cà Mau quê tôi_

Tớ mún kák p ckia sẽ ví nkau nkữg nỗj pùn vuj.nkữg j mak kák p hk núj ra dc.ở đây là nơj jao lưu kết p gắg ckặk mốj quan hệ ví nkau.góp fần làm cko nkóm tkêm soj độg hn.
Ad:saobănglanh