ISKEBHE SETHU - TITANIC

no insult or using the tough words ezophatha kabi amanye amaMembers eGroup akuvumelekile and aboMzekezeke syababonga asibadingi

Tags: iskebhe sethu - titanic