El Nido Task Force Malampaya

Ang El NidoTask Force Malampaya ay isang grupo ng mga taga El Nido na naglalayong ipaglaban ang ligal na karapatan ng Bayan ng El Nido sa kita ng Malampaya. Bukas din ito sa mga taong nagmamalasakit sa El Nido at Palawan at sa mga grupo sa social media na naghahangad ng pagbabago sa ating lipunan partikular na sa usapin ng matinding kurapsyon sa kaban ng Bayan.