COC HaNoi.VN

Clan : HaNoi.VN Thành lập 28/10/2014

AE mới vào Group thì báo danh nhé. không vào clan, k nói gì --> kick out.

Kinh nghiệm có trong "Tệp" nhé