Kungsbacka Båtsällskap

Medlemmar i KBS är såklart välkomna att ansluta här, men vi bjuder även in alla andra som på ett eller annat sätt har anknytning till Kungsbackaån och båtlivet i och kring Kungsbacka!

Besök även www.kungsbackabatsallskap.se