Nơi mà chỉ có Các bựa và thánh nhân quy tụ thôi =))))

Group dành cho lớp chúng ta thôi, các bạn có quyền chém gió với nhau ở đây, pla pla.. :3, Hỏi han về trường lớp, quy định, :v :v. Bài tập, ai bí thì leo lên đây hỏi, Đồng thời kết bạn với hot girl lớp mình luôn =)))))).