Rao Vặt Châu Đốc

Đây là Group rao vặt dành cho địa bàn tp Châu Đốc và các vùng huyện lân cận.
Nội dung rao vặt không hạn chế.
Người cần mua - cần bán đều có thể post lên đây.
Khi post thông tin mua bán phải cung cấp đầy đủ thông tin người bán, Đồ dùng muốn bán. Thông tin người mua và đồ dùng muốn mua.