Lekker Pretoria Social Netbal

Die opsies vir speel tye is: Watter 1 of 2 pas jou?
*Maandae: 17:00 tot 18:00 / 18:30
*Maandae : 17:30 tot 18:30
*Woensdae: 18:00 tot 19:00
*Donderdae: 17:00 tot 18:00
*Vrydae: 17:15 tot 18:30
*Saterdae 07:30 tot 09:00.