SamahaN ng KaPisaNang KadiWa't biNhi

Pr0ud t0 be INC KADBIN

free to post & add mem ..

Take n0tE :For INC only ♥ ♥

Tags: samahan ng kapisanang kadiwa't binhi