LI ZON 5 ( KUALA LUMPUR,PUTRAJAYA,SELANGOR)

Untuk student yang akan menjalankan Latihan Industri pada antarsesi sem 2014/2015 di kawasan kuala lumpur, putrajaya dan selangor.

Tags: li zon 5 ( kuala lumpur,putrajaya,selangor)