F! Helsingborg Aktiv

I denna stängda grupp kan vi mer öppet diskutera och planera aktivism i Helsingborg utan att informationen når oberörda! Alla medlemmar i Helsingborg är välkomna.