Belapur Dadeldhura Nepal com

बेलापुर डडेल्धरा प्यारो छ

जिल्ला मेरो डडेल्धुरा गाउ मेरो खुनी ।
एकै ठउर बस्नु हेईजाउ भिट कस्न हुनी ॥