matin de naples, mastino napoletano, matin napolitain ou neapolitan mastiff

groupe 2 molossoides pour les zaccros du mastino !! leurs plis!!! leurs baves !!! ouvert a tous et n hesiter pas a mettre vos photos !!!

Tags: matin de naples, mastino napoletano, matin napolitain ou neapolitan mastiff