Fifa online 3 - Những ông bạn già!

»»»»» NỘI QUY GROUP«««««
- Không tiếp trẻ trâu
- Không mua bán, quảng cáo, xin acc...
- Không comment bậy bạ, gây war
- Không đăng hình ảnh nội dung trái Pháp luật (hình đồi trụy, nội dung đả kích, chống phá...)
- Mọi vi phạm sẽ bị kick khỏi nhóm!!