INF2042 - Phần mềm miễn phí và mã nguồn mở

Link Ubuntu đã cài sẵn chỉ việc add vô là run xài Link chính
http://virtualboximages.com/+Ubuntu+12.04.3+i386+Desktop+Vi… Link Direct
http://192.185.48.141/…/VirtuallBox_-_Ubuntu-12.04.3-i386-D…

Tags: inf2042 - phần mềm miễn phí và mã nguồn mở