wlad et bnat boulemane

mrhba o alf mrhba b ay wahd bgha idkhal l had grup walakin haja mohema mamno3 tkhsarlhadra o dhk l basal o kola ihtarm lakhor o hna drna grup bach ga3 nas d boulmane ihdro o idhko walakin kolche f ihteram mrhba bikom m3ana fl grup