Hồ Gươm & Hà nội Cũ

....
Anh trở về đây, tóc đã phai
Cùng Anh ôn lại, những chuyện dài
Vẫn chỗ này đây, hàng cây cũ
Hồ Gươm soi bóng, dưới nắng mai
... link: https://www.flickr.com/photos/tieulong/15692528214/