Becgie Phan Thiết Hội

Xuất phát từ lòng yêu thươg nhữg chú chó, nhữg người bạn trug thàh của con người. Với cùg chug niềm đam mê và yêu thik dòg chó Becgie Đức (GSD) nói riêg. Hội được lập ra với tinh thần cùg anh em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau nuôi dạy, chăm sóc tốt các chú chó tinh anh này.