3.A ZŠ Želiezovce slov. 2014/15

Uzavretá skupina zriadené pre potreby žiakov a rodičov triedy 3.A ZŠ Želiezovce slov. 2014/15 a ďalšie roky :)
Ideálne miesto na info o domácich úlohách a ďalších potrebných veciach.