k14502- keo dán kim cương

dễ dàng thông báo cho nhau về hoạt động của lớp, các bạn cùng nhau chia sẻ những bài viết, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình học tập và trong cuộc sống..gắn kết các thành viên trong gia đình 502 hơn