P.S.N. Sports Club, SALANG DHADING

यस group मा आबद्द भई P.S.N. Sports Club को सम्पूर्ण Activities हरु हेर्न र post गर्न सकिन्छ | क्रिपया अस्लिल सामाग्रीहरु post नगर्नु होला |