Dudley lietuviai

Grupė skirta įvairaus profilio skelbimams, atvira visiems norintiems. Griežtai draudžiama reklamuoti prekes ar daiktus, įsigytus nusikalstamu būdu, bei skatinančius neleistinus veiksmus, taip pat pageidautina skelbimus dėti kartą per parą, nesilaikantys reikalavimų bus blokuojami.