KUPI PRODAJ - KRUSEVO - PRILEP - BITOLA

Оваа група служи за продавање на вашите половни работи исто така и за купување..!!