Imvuselelo yolutsha loMZANTSI

INKOSI INGUMNCEDI KUTI EKUXAKEKENI KWETU FUMANEKA ELUNCEDO USIHLANGULE KWISANDLA SIKA SATANA AMEN

Tags: imvuselelo yolutsha lomzantsi