NHÓM NHÀ LÁ TẠI ĐỒNG NAI

Cùng nhặt lá rụng!
Sát cánh bên nhau!.
Nhà lá cháy ta dập..
Cố gắng là Thanh niên nghiêm túc.
__Tôi Yêu Đất Nước VIỆT NAM__

Tags: nhÓm nhÀ lÁ tẠi ĐỒng nai